Mutatio – Leg. psykolog i Kristianstad

Privatpersoner

Psykoterapi för privatpersoner

Privatpersoner

Psykoterapi för privatpersoner

Företag

Personlig utveckling och konflikthantering.

Företag

Personlig utveckling och konflikthantering.

Handledning

Öka problemlösning och förståelse

Handledning

Öka problemlösning och förståelse

Utredningar

Kring barn och ungdomars resurser och behov.

Utredningar

Kring barn och ungdomars resurser och behov.

Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

Traumabehandlingar

EMDR metoden används.

Traumabehandlingar

EMDR metoden används.

Vill du komma i kontakt med mig?

Kontakta mig!